Etik Konferansı

Maliye Bakanlığı 2018 Yılı Eğitim Planı ve Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı gereğince Defterdarlığımız merkez ve ilçe birimleri personeline yönelik 2 grup halinde Sosyolog Dr. Öğretim Görevlisi Yılmaz DAŞLI’nın katılımlarıyla Etik Konferansı düzenlenmiştir.

Ayrıntılar için tıklayınız.