Kişisel Verilerin Korunması ve Bilgi Güvenliği Eğitimi

Bakanlığımız 2018 yılı Hizmet İçi Eğitim Programı ve Defterdarlıklar İç Kontrol Eylem Planı uyarınca 07 Kasım 2018 ve 08 Kasım 2018 tarihlerinde Defterdarlığımız personeline yönelik iki grup halinde Kişisel Verilerin Korunması ve Bilgi Güvenliği Eğitimi düzenlenmiştir.

Ayrıntılar için tıklayınız.