Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Devletçe belirlenen maliye politikası çerçevesinde; kamu harcamalarını gerçekleştirmek, Devletin muhasebesini tutmak ve muhasebe hizmetlerini yürütmek, Devletin hukuk danışmanlığı ve Muhakemat hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmektir.