Genel

509 N.VUK Genel Tebliği Kapsamında e-belgeye geçiş konulu bilgilendirme ziyaretleri

18.12.2019 Çarşamba günü Sivas Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odasını ziyaret

19.12.2019 Perşembe günü Sivas Ticaret ve Sanayi Odasını Ziyaret

20.12.2019 Cuma günü Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret

23.12.2019 Pazartesi günü Sivas Ticaret Borsasını ziyaret

26.12.2019 Perşembe günü Sivas Barosunu Ziyaret

27.12.2019 Cuma günü Müsiad’ı ziyaret

Defterdarımız Mustafa YUMUŞAK ile Kale, Site Vergi Dairesi Müdürleri ve Gelir Müdürümüz tarafından 509 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında e-belgeye geçiş nedeniyle İlimizdeki Sivil Toplum Kuruluşlarına, Ticaret Odasına ve Meslek Odalarına bilgilendirme ziyaretlerinde bulunulmuştur.