Müdür V.            : Abdürrahim ARAS
Telefon                : (346) 341 36 22
Belgegeçer          : (346) 341 30 31
Servis                  : (346) 341 32 51 – 341 33 99