Müdür                  : Tuncer UZUN
Telefon                 : (346) 311 40 91
Belgegeçer           : (346) 311 40 91
Servis                   : (346) 311 43 55 – 311 46 18 – 311 37 66