Müdür                  : Erkan NERGİS
Telefon                 : (346) 614 15 55
Belgegeçer           : (346) 614 24 47
Servis                    : (346) 614 10 21 – 614 13 31 – 614 15 61